Kachess Ridge Trail, Easton - Aug 31, 2008 - tabenda